De omgekeerde osmose illusie

Kan omgekeerde osmose gezond drinkwater voortbrengen?

omgekeerde-osmose-reverse-osmosis-waterfilter-water-filter-waterzuivering-zuiver-vitaal-diffusie-osmosesysteemHet is tegenwoordig belangrijk om het water goed te filteren, zoals u ook kunt lezen in ons artikel over “waarom water filteren?”. Er zijn diverse technieken beschikbaar. Omgekeerde osmose is hier één van. Misschien denkt u: wat is dat omgekeerde osmose? Omgekeerde Osmose is dus een filtering techniek die veel wordt toegepast bij waterfiltering. Er zijn veel aanbieders van goedkope omgekeerde osmose systemen. Deze worden meestal in het keukenkastje geïnstalleerd.  Veel mensen hebben het idee dat de zeer fijne filtering garant staat voor een goede waterkwaliteit. Dit is echter helemaal niet het geval. In dit artikel zullen we met meer details ingaan op omgekeerde osmose. 

Techniek

Het kan ook zijn dat associaties uit een vroegere biologieles naar boven dwarrelen met daarin termen zoals diffusie en (semi) permeabiliteit. Wat heeft dit alles met water te maken?

Allereerst: wat is diffusie? Diffusie is de evenredige verspreiding van moleculen over een beschikbare ruimte. Dit kost geen energie en is een natuurlijk proces waarin een gelijkwaardige eindtoestand ontstaat

omgekeerde-osmose-reverse-osmosis-waterfilter-water-filter-waterzuivering-zuiver-vitaal

Waar wordt het nu interessant voor ons? Indien het membraan in het plaatje hierboven wordt vervangen door een ander type, dat alleen water maar niet de opgeloste stoffen (de stipjes) doorlaat, ontstaat, zoals hieronder zichtbaar, een totaal andere situatie. Om in evenwicht te komen verplaatst het water zich naar de andere ruimte.

omgekeerde-osmose-reverse-osmosis-waterfilter-water-filter-waterzuivering-zuiver-vitaal-diffusie

De natuur maakt zeer veel gebruik van osmose. De wand van een cel, het celmembraan fungeert daarbij als semipermeabel membraan. De cel regelt daarmee de opgeloste stoffen en haar eigen waterhuishouding. In feite is een semipermeabel membraan een ultrafijn filter.

Alhoewel door osmose de verhouding opgeloste stoffen aan beide kanten van het membraan dichter bij elkaar komt te liggen, zal deze niet exact gelijk aan elkaar worden. Dit wordt veroorzaakt doordat het watervolume aan de kant van het membraan waar het water naartoe stroomt toeneemt en waardoor ook de druk aan die kant toeneemt. Op het moment dat deze druk hoog genoeg is om de stroom van water door het membraan tegen te houden zal het proces van osmose tot stilstand komen. De druk waarbij dit plaatsvindt, is de osmotische druk.

De hoeveelheid zuiver water welke bij het natuurlijk proces van osmose door het membraan wordt doorgelaten is kort samengevat afhankelijk van onder anderen de hoeveelheid opgeloste stoffen aan beide zijden van het membraan en zal stoppen zodra de waterdruk gelijk is aan de osmotische druk.

Osmose omkeren

Bovengenoemd proces vormt de basis van omgekeerde osmose, waarbij door middel van druk het natuurlijk proces wordt omgekeerd.

Bij omgekeerde osmose wordt het membraan gebruikt als een extreem fijn filter (poriën van 0,00001 micron) welke vele opgeloste stoffen uit het water filtert. Omgekeerde osmose is dan ook een veel gebruikte en relatief goedkope methode om water te zuiveren. Het proces van osmose wordt omgedraaid door water onder druk door een semipermeabel membraan te persen waarbij de natuurlijke osmotische druk wordt omgekeerd. De in het water opgeloste stoffen die niet door het membraan gaan, zullen met het afvalwater worden afgevoerd. Het zuivere water dat door het membraan is geperst is osmosewater.omgekeerde-osmose-reverse-osmosis-waterfilter-water-filter-waterzuivering-zuiver-vitaal-diffusie-water

Er zijn meer factoren die invloed hebben op de snelheid waarmee water door een membraan stroomt en de kwaliteit van het osmosewater. De grootste invloed hebben werkdruk en temperatuur (hoe hoger hoe lager de zuivering).

Osmosewater zal altijd nog enige restwaardes bevatten. Onder de test-omstandigheden, die door de diverse fabrikanten worden gehanteerd, zuiveren de meeste membranen minimaal 95 tot 99 procent van de opgeloste stoffen en ziektekiemen uit het toevoerwater. De meeste osmosetoestellen zijn met deze membranen uitgerust. Dit ziet er mooi uit en lijkt direct te leiden naar zeer zuiver en gezond water. Is dit echter ook zo?

Omgekeerde osmose levert mineraalarm water

Steeds meer mensen zijn terecht bezorgd over de schadelijke stoffen die in het water kunnen zitten. Veel mensen worden daarom aangetrokken tot het idee van omgekeerde osmose. Dit filtert namelijk vrijwel alles eruit. Dat lijkt op het eerste gezicht heel veilig en effectief. Een beeld wat vaak ook geschetst wordt door verkopers van deze systemen. Toch is dit nou juist een illusie. Alle stoffen verwijderen uit het water levert geen gezond drinkwater op.

Omgekeerde osmose water bevat vrijwel geen mineralen.  En wanneer het gedronken wordt dan onttrekt het water deze mineralen uit het lichaam. Dit betekent dat de mineralen en vitaminen die via voedsel worden geconsumeerd via dit water weer worden uitgeplast. Het water levert zelf dus minder mineralen en veroorzaakt tevens dat meer mineralen worden uitgescheiden. Dit kan ernstige negatieve bijwerkingen en grote gezondheidsproblemen opleveren.

Omgekeerde osmose levert mineraal-arm water.
Dit is zeer ongezond.

onderzoek-omgekeerde-osmose-reverse-osmosis-waterfilter-water-filter-zuivering-drinkwater-zuiver-vitaalIn een wetenschappelijke studie uitgevoerd om te zien of mineralen geconsumeerd in voedsel het gebrek aan mineralen in omgekeerde osmose water zouden kunnen compenseren, kwamen wetenschappers tot de conclusie dat “verminderde mineralen inname via het water niet werd gecompenseerd door voeding … laag-mineraal-houdend water was verantwoordelijk voor een verhoogde verwijdering van mineralen uit het lichaam. ”

Mineraal arm water onttrekt mineralen uit het lichaam.
Dit is schadelijk voor de gezondheid

Het is voldoende aangetoond dat de consumptie van water met een laag gehalte aan mineralen een negatief effect heeft op homeostase mechanismen en afbreuk doet aan de minerale en water stofwisseling in het lichaam.” De consumptie van omgekeerde osmose water “leidt tot de verdunning van de elektrolyten opgelost in het lichaam-water. Onvoldoende lichaam-water herverdeling tussen de compartimenten kan de functie van vitale organen beschadigen. Bijwerkingen aan het begin van deze aandoening zijn vermoeidheid, zwakte en hoofdpijn. Meer ernstige symptomen zijn spierkrampen en verminderde hartslag. ”

U kunt het onderzoek (Engels) hier inzien.

 Wat zijn de nadelen van omgekeerde osmose?

  • Het levert mineraal-arm water. Dit is zeer ongezond.
  • Voor elke liter water geproduceerd uit omgekeerde osmose, wordt 3 tot 5 liter weggegooid. Dit maakt het proces verspillend en relatief duur.
  • Veel omgekeerde osmose systemen zijn van plastic en hebben elektriciteit nodig om goed te kunnen werken.
  • Het proces is heel traag. Veel systemen produceren niet meer dan 15 liter water per dag en worden daarom alleen voor drinkwater en niet voor het hele huis en voor het douchen gebruikt.
  • Vrijwel alle mineralen worden verwijderd. Hierdoor wordt het water armer van smaak en zuurder. Daardoor onttrekt het calcium en andere mineralen uit het lichaam. Om dit tegen te gaan worden soms na de filtratie weer mineralen toegevoegd aan het water.
  • Het installatieproces is vrij ingewikkeld en professionele hulp is vaak onontbeerlijk. Het neem relatief veel ruimte in beslag.
  • Het systeem dient 1 maal per jaar grondig gereinigd te worden en 1 tot 2 keer per jaar van nieuwe filters voorzien te worden.
  • De vitaliteit van het water loopt sterk achteruit in het totale filtratie-proces.

Gezien de nadelen is omgekeerd osmose water op zich niet aan te bevelen. Indien alleen op de gezondheid van water gelet wordt moeten minstens de volgende maatregelen genomen worden: mineralen toevoegen, de pH naar alkalisch niveau (8-9) brengen en her-vitalisatie.

Een échte oplossing

Logischer is het echter om te kiezen voor een systeem dat alleen de ongewenste stoffen, zoals herbiciden, pesticiden en drugs verwijdert en de gewenste stoffen zoals mineralen laat zitten.
Aqua Purica biedt zo’n oplossing. Natuurlijk water (1)Onze producten filteren enkel de schadelijke stoffen uit het water, maar laten de mineralen zitten. Ook vitaliseren wij het water, zodat het water weer over zijn natuurlijke smaak, frisheid en vitaliteit beschikt. Onze systemen behandelen al het water in het huis, zowel de keuken als de badkamer, zonder enig drukverlies. Met een Aqua Purica systeem verkrijgt u dus de beste kwaliteit gezond drinkwater in het hele huis. Dat is lekker, veilig en gezond!

U kunt onze systemen hier bekijken. 

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates direct in uw inbox