De omgekeerde osmose illusie

Waarom wij geen omgekeerde osmose leveren

omgekeerde-osmose-reverse-osmosis-waterfilter-water-filter-waterzuivering-zuiver-vitaal-diffusie-osmosesysteemToen wij meer dan 10 jaar geleden begonnen met ons bedrijf, waren wij zelf op zoek naar waterbehandeling voor onze eigen woningen. Aanvankelijk waren wij zelf erg gecharmeerd van omgekeerde osmose. Wij wouden dit ook zelf gaan verkopen. Naar mate we meer zijn gaan lezen en enkele testen hebben bijgewoond, zijn we hiervan toch afgestapt. Dit omdat verschillende testen lieten zien dat omgekeerd osmose water nóg slechter was als het oorspronkelijke kraanwater. Wij zijn er niet van overtuigd geraakt dat dit de optimale methode is. Er zijn zowel veel vóór- als tegenstanders van deze techniek. Er zijn experts te vinden die het aanraadden en experts te vinden die het afraadden. In dit artikel kunt u lezen waarom we zelf niet verder zijn gegaan met omgekeerde osmose.

Wij leveren wel alternatieve producten namelijk van Bluewater met SuperiorOsmose wat veel beter werkt dan gewone omgekeerde osmose en waar een mineraliseerder aan toe te voegen is voor de mineralisatie van het drinkwater naar behoefte.

Het is tegenwoordig belangrijk om het water goed te filteren, zoals u ook kunt lezen in ons artikel over “waarom water filteren?”. Er zijn diverse technieken beschikbaar. Omgekeerde osmose is hier één van. Misschien denkt u: wat is dat omgekeerde osmose? Omgekeerde Osmose is dus een filtering techniek die veel wordt toegepast bij waterfiltering. Er zijn veel aanbieders van goedkope omgekeerde osmose systemen. Deze worden meestal in het keukenkastje geïnstalleerd.  In dit artikel zullen we met meer details ingaan op omgekeerde osmose. 

Techniek

Het kan ook zijn dat associaties uit een vroegere biologieles naar boven dwarrelen met daarin termen zoals diffusie en (semi) permeabiliteit. Wat heeft dit alles met water te maken?

Allereerst: wat is diffusie? Diffusie is de evenredige verspreiding van moleculen over een beschikbare ruimte. Dit kost geen energie en is een natuurlijk proces waarin een gelijkwaardige eindtoestand ontstaat

omgekeerde-osmose-reverse-osmosis-waterfilter-water-filter-waterzuivering-zuiver-vitaal

Waar wordt het nu interessant voor ons? Indien het membraan in het plaatje hierboven wordt vervangen door een ander type, dat alleen water maar niet de opgeloste stoffen (de stipjes) doorlaat, ontstaat, zoals hieronder zichtbaar, een totaal andere situatie. Om in evenwicht te komen verplaatst het water zich naar de andere ruimte.

omgekeerde-osmose-reverse-osmosis-waterfilter-water-filter-waterzuivering-zuiver-vitaal-diffusie

De natuur maakt zeer veel gebruik van osmose. De wand van een cel, het celmembraan fungeert daarbij als semipermeabel membraan. De cel regelt daarmee de opgeloste stoffen en haar eigen waterhuishouding. In feite is een semipermeabel membraan een ultrafijn filter.

Alhoewel door osmose de verhouding opgeloste stoffen aan beide kanten van het membraan dichter bij elkaar komt te liggen, zal deze niet exact gelijk aan elkaar worden. Dit wordt veroorzaakt doordat het watervolume aan de kant van het membraan waar het water naartoe stroomt toeneemt en waardoor ook de druk aan die kant toeneemt. Op het moment dat deze druk hoog genoeg is om de stroom van water door het membraan tegen te houden zal het proces van osmose tot stilstand komen. De druk waarbij dit plaatsvindt, is de osmotische druk.

De hoeveelheid zuiver water welke bij het natuurlijk proces van osmose door het membraan wordt doorgelaten is kort samengevat afhankelijk van onder anderen de hoeveelheid opgeloste stoffen aan beide zijden van het membraan en zal stoppen zodra de waterdruk gelijk is aan de osmotische druk.

Osmose omkeren

Bovengenoemd proces vormt de basis van omgekeerde osmose, waarbij door middel van druk het natuurlijk proces wordt omgekeerd.

Bij omgekeerde osmose wordt het membraan gebruikt als een extreem fijn filter (poriën van 0,00001 micron) welke vele opgeloste stoffen uit het water filtert. Omgekeerde osmose is dan ook een veel gebruikte en relatief goedkope methode om water te zuiveren. Het proces van osmose wordt omgedraaid door water onder druk door een semipermeabel membraan te persen waarbij de natuurlijke osmotische druk wordt omgekeerd. De in het water opgeloste stoffen die niet door het membraan gaan, zullen met het afvalwater worden afgevoerd. Het zuivere water dat door het membraan is geperst is osmosewater.omgekeerde-osmose-reverse-osmosis-waterfilter-water-filter-waterzuivering-zuiver-vitaal-diffusie-water

Er zijn meer factoren die invloed hebben op de snelheid waarmee water door een membraan stroomt en de kwaliteit van het osmosewater. De grootste invloed hebben werkdruk en temperatuur (hoe hoger hoe lager de zuivering).

Osmosewater zal altijd nog enige restwaardes bevatten. Onder de test-omstandigheden, die door de diverse fabrikanten worden gehanteerd, zuiveren de meeste membranen minimaal 95 tot 99 procent van de opgeloste stoffen en ziektekiemen uit het toevoerwater. De meeste osmosetoestellen zijn met deze membranen uitgerust. Dit ziet er mooi uit en lijkt direct te leiden naar zeer zuiver en gezond water. Is dit echter ook zo?

Omgekeerde osmose levert mineraalarm water

Steeds meer mensen zijn terecht bezorgd over de schadelijke stoffen die in het water kunnen zitten. Veel mensen worden daarom aangetrokken tot het idee van omgekeerde osmose. Dit filtert namelijk vrijwel alles eruit. Dat lijkt op het eerste gezicht heel veilig en effectief. Een beeld wat vaak ook geschetst wordt door verkopers van deze systemen. Toch is dit nou juist een illusie. Alle stoffen verwijderen uit het water levert volgens sommige experts geen optimaal drinkwater op. Er zijn ook experts die menen dat dit juist wel optimaal water oplevert. Er zijn hier tegenstrijdige verhalen en onderzoeken over. Er zijn mensen te vinden die zeggen dat gedestilleerd water erg optimaal is en ook mensen die zeggen dat dat niet optimaal is.

Na het bijwonen van enkele testen en het lezen van enkele onderzoeken zijn wij niet verder gegaan met omgekeerde osmose. Wij zijn er zelf niet van overtuigd geraakt dat dit de optimale methode was.

Een van de onderzoeken die voor ons de doorslag gaf was het onderstaande onderzoek. Er schijnen andere onderzoeken te zijn die een andere conclusie hebben. Wij hebben deze niet gezien. Wij claimen ook niet dat dit onderzoek waar is. Voor bezwaren omtrent de betrouwbaarheid en claims in dit onderzoek dient u zich te wenden tot de auteur: Frantisek Kozisek National Institute of Public Health Czech Republic. U zou zich ook kunnen wenden tot the World Health Organisation, die het onderzoek op hun website heeft gepubliceerd. Het is voor ons in ieder geval een onderdeel geweest van onze beslissing om geen omgekeerde osmose systemen te verkopen.

U kunt het onderzoek (Engels, website WHO) hier inzien.

 Wat zijn de nadelen van omgekeerde osmose?

  • Voor elke liter water geproduceerd uit omgekeerde osmose, wordt 3 tot 5 liter weggegooid. Dit maakt het proces verspillend en relatief duur.
  • Veel omgekeerde osmose systemen zijn van plastic en hebben elektriciteit nodig om goed te kunnen werken.
  • Het proces is heel traag. Veel systemen produceren niet meer dan 15 liter water per dag en worden daarom alleen voor drinkwater en niet voor het hele huis en voor het douchen gebruikt.
  • Vrijwel alle mineralen worden verwijderd.
  • Het installatieproces is vrij ingewikkeld en professionele hulp is vaak onontbeerlijk. Het neem relatief veel ruimte in beslag.
  • Het systeem dient 1 maal per jaar grondig gereinigd te worden en 1 tot 2 keer per jaar van nieuwe filters voorzien te worden.
  • De vitaliteit van het water loopt sterk achteruit in het totale filtratie-proces.

Een échte oplossing

Safeserie keukenfilter

Logischer is het echter om te kiezen voor een systeem dat alleen de ongewenste stoffen, zoals herbiciden, pesticiden en drugs verwijdert en de gewenste stoffen zoals mineralen laat zitten.
Aqua Purica biedt zo’n oplossing. Natuurlijk water (1)Onze producten filteren enkel de schadelijke stoffen uit het water, maar laten de mineralen zitten. Ook vitaliseren wij het water, zodat het water weer over zijn natuurlijke smaak, frisheid en vitaliteit beschikt.

Het meest logische alternatief voor een omgekeerde osmose systeem is onze Safeserie keukenfilter. Deze filtert zelfs virussen en bacteriën uit het water, en levert dus optimale bescherming. Qua prijs is het vergelijkbaar met omgekeerde osmose producten. Het filter is leverbaar met een vitalisator. Het levert wel enig drukverlies op, maar dat is het meer dan waard.

U kunt de Safe Serie keukenfilter hier bekijken en bestellen.

Het hele huis

Onze andere systemen behandelen al het water in het huis, zowel de keuken als de badkamer, zonder enig drukverlies. Met een Aqua Purica systeem verkrijgt u dus de beste kwaliteit gezond drinkwater in het hele huis. Dat is lekker, veilig en gezond!

U kunt onze systemen hier bekijken.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates direct in uw inbox