Het geheugen van water – Jacques Benveniste

Benveniste & Water vitalisatie

Eind jaren 80 publiceerde de Franse wetenschapper Jacques Benveniste een artikel in het vooraanstaande wetenschappelijk tijdschrift Nature . In het artikel beschreef Benveniste de resultaten van experimenten met zeer hoge verdunningen van een biologisch actieve stof. In het onderzoek werd een biologisch actieve stof in water opgelost. De oplossing werd tienvoudig verdund en deze verdunningsstap werd steeds herhaald.

Met de verdunningen werden experimenten uitgevoerd. In het artikel in Nature werd beweerd, dat de hoge verdunningen nog steeds biologisch actief waren. Dit was volgens de geldende theorieën onmogelijk aangezien er door de vele verdunningsstappen geen actieve bestanddelen meer in het water aanwezig konden zijn.

Klassiek geredeneerd zal bij toenemende verdunning de activiteit van een oplossing afnemen. Er zijn immers steeds minder actieve moleculen in de oplossing aanwezig en wat er niet is kan ook niet actief zijn. De groep van Benveniste vond tijdens hun experimenten met hoge verdunningen echter andere resultaten. Tot ieders verbazing bleek dat de hoge verdunningen nog wel degelijk activiteit vertoonden. Vanaf een bepaalde verdunning (rond de negende stap) bleek de activiteit van hun oplossingen ineens weer toe te nemen om vervolgens bij toenemende verdunning weer af te nemen. Dit verschijnsel kreeg de naam: de tweede curve.

Later experimenteerde men met veel hogere verdunningen. Verdunningen waarin de kans op het vinden van een molecuul van de actieve stof vrijwel nul is. Bij deze experimenten vond men een ander merkwaardig verschijnsel. De activiteit nam met hogere verdunningen toe, dan weer af, enzovoort.

Men ontdekte ook dat het belangrijk was om bij elke verdunningsstap stevig te schudden. Het waren vreemde resultaten en over de betekenis ervan wordt nog steeds gestreden. De statistische kans om de resultaten te krijgen, die de groep van Benveniste verkreeg was gelijk aan 326 keer kop gooien wanneer je 453 keer een munt opgooit).

Eerste weerstanden

Vanwege zijn eigen scepsis en de implicatie van zijn onderzoek was Benveniste voorzichtig te werk gegaan. Hij publiceerde zijn resultaten pas na vier jaar. Echter, deze publicatie betekende het einde van zijn wetenschappelijke carrière. De reacties op zijn artikel waren zeer heftig. Zo heftig, dat Nature vijf dagen na publicatie een onderzoeksteam naar het laboratorium van Benveniste stuurde.

Dit team publiceerde in Nature een artikel met de titel ‘High dilution experiments a delusion.’ Benveniste werd aangemerkt als een charlatan, zijn lab werd gesloten en zijn fondsen stopgezet. Gemakshalve werd vergeten dat Benveniste tot aan de publicatie van het artikel een zeer gerenommeerde wetenschapper was en dat in de jaren voorafgaand er 21 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd waren met eenzelfde strekking als het artikel van Benveniste. Anderzijds is hij ook gewaarschuwd dat zijn werk (nog) niet gereed was voor publicatie en dat het bovenstaande hem zou kunnen overkomen.

Hoewel Benveniste wellicht geen waterdicht wetenschappelijk bewijs had gevonden, is het wel duidelijk dat hij op een wonderlijk verschijnsel gestuit was. Een verschijnsel dat met de huidige wetenschappelijke theorieën (nog) niet te begrijpen of te verklaren is. De vreemde effecten, die Benveniste waarnam hebben in de volksmond de naam ‘het geheugen van water’ gekregen. Benveniste gebruikt zelf liever de term ‘de informatie in water’. Er is een Chinees gezegde dat zegt: Wanneer iemand naar de maan wijst, dan kijkt de domoor naar de vinger, de wijze echter kijkt naar de maan. Het lijkt alsof bij het werk van Benveniste veel mensen zelfs over de vinger gestruikeld waren voordat zij de tijd hadden genomen om naar de maan te kijken. Benveniste mag in de wetenschappelijke wereld verguisd zijn, hij is bezig gebleven met naar de maan wijzen en kijken. Hij heeft zijn werk doorgezet (4,5). Hij heeft een nieuwe theorie ontwikkeld waarover later meer. Maar belangrijker nog, hij lijkt recent enige ondersteuning te hebben gekregen uit andere onderzoeken.

Andere laboratoria bevestigen onderzoek Benveniste

Later is onderzoek uitgevoerd om voorgoed een einde te maken aan wat wel de “Benveniste affaire” wordt genoemd. Vier Europese laboratoria sloegen de handen ineen. Er werden strakke protocollen opgezet want het moest voor eens en voor altijd maar eens afgelopen zijn met die onzin, de homeopathie incluis. De resultaten lieten echter soortgelijke effecten zien als het onderzoek van Benveniste. De onderzoekers waren zo eerlijk om aan te geven, dat zij de effecten niet begrepen noch konden verklaren. Inmiddels is dit onderzoek verder uitgebreid. De resultaten die in 1999 gepubliceerd werden lieten wederom zien dat hoge verdunningen werkten. Verder heeft in 2008 ook de Italiaanse groep met o.a. Bellevite in Italië de experimenten herhaald en wederom dzelfde effecten van verdunningen aangetoond!

Ondersteuning door Nobelprijswinnaar Luc Montagnier

De Franse Nobelprijswinnaar voor de fysiologie van de geneeskunde (2008 voor zijn onderzoek naar het aidsvirus) Prof. dr. Luc Montagnier noemt Benveniste de Gallileo van deze tijd, een door middelmatige wetenschappers gekleineerde en tekortgedane, moedige en eerlijke onderzoeker.

Prof. dr. Luc Montagnier

Tijdens de onderzoeken naar de elektromagnetische signalen van levende organismen ontdekte Montagnier een andere opbouwende eigenschap van het gefilterde water: verdund water zendt reproduceerbare, laagfrequente, elektromagnetische signalen uit. Ongefilterd water deed dit niet en driemaal verdund water ook niet. Dit noemde hij stil water, water zonder elektromagnetisch signaal (EM). Water dat achtmaal verdund was, 10-8, zond EMsignalen uit, terwijl veel sterkere verdunningen weer geen meetbare EMsignalen uitzonden. Montagnier ontdekte onafhankelijk van Benveniste een vergelijkbaar fenomeen.

In een volgende blog meer over onderzoek van Montagnier naar DNA, EMsignalen en water.

Referenties: 
  • Wat is water door Cees van de Kamp
  • Het actief waterboek van R. Heidstra ISBN 978-90-79315-05-5
  • The memory of water, Homeopathy and the battle of ideas in the new science,
    Michel Schiff, HarperCollinsPublishers, ISBN 0722536268

Home – Aqua Purica Waterfilter en Vitalisator

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates direct in uw inbox