Bronwater kwaliteit

De kwaliteit van water is niet alleen afhankelijk van de chemische samenstelling, maar ook van de moleculaire structuur. Water in de natuur is levend en wordt vitaal genoemd. De kwaliteit van water dat stilstaat, ook wel dood water genoemd, is zeer slecht. Kraanwater lijkt door vele, onnatuurlijke invloeden sterk op dood water. De laatste jaren is er door diverse onderzoekers steeds meer informatie naar voren gekomen over dit aspect van de waterkwaliteit.

Vitalisatie hersteld de structuur van water, naar zijn natuurlijke toestandViktor Schauberger

Schauberger kwam tot de ontdekking dat elke rivier die op een natuurlijke manier kan stromen een energie- stroom opbouwt . Hij liet water door een rechte en door een spiraalvormige koperen buis stromen. Bij de spiraalvormige buis ondervond het water de minste weerstand. Het water in de rechte buis had de neiging om te gaan spiralen. 

Het wervelen of in een vortex brengen van water brengt het weer in zijn natuurlijke toestand

Kraanwater heeft een lange, rechte en gehoekte weg afgelegd voordat we het drinken. Daarnaast heeft het verschillende chemische reinigingsprocessen ondergaan en verliest het daarbij zijn energetische waarde. 

Als water kan stromen zoals het wil, krijgt het zijn natuurlijke levenskracht weer terug. “Vitaal water draagt bij aan een gezond, fit en vitaal lichaam,” zei Schauberger. Het principe van de watervitalisator is door hem bedacht om kraanwater weer ‘levend’ te maken


Water kan gevitaliseerd worden door het te wervelen

Masaru Emoto: Het geheim van water

De Japanse onderzoeker Dr. Masaru Emoto heeft via fotografie van watermoleculen aangetoond dat water een geheugen heeft en vatbaar is voor positieve en negatieve invloeden! Water structureert zichzelf aan de hand van de invloeden waaraan het wordt blootgesteld. Vervuild water of water met andere negatieve invloeden is chaotisch van structuur. Natuurlijk bronwater of water blootgesteld aan positieve invloeden zoals gebed, positieve gedachten of een vitalisor vormt een schitterende kristalstructuur.


Water kan gevitaliseerd worden door in contact te komen met positieve invloeden

Hoge trillingsfrequentie

Het vitaliseren van water heeft invloed op het trillingspatroon. Iedere stof heeft een eigen trillingspatroon. Een metaal, herbicide of andere stof heeft ieder een eigen trillingspatroon. Vervuild water heeft hierdoor een ander trillingspatroon dan schoon water. Als vervuild water chemisch gereinigd wordt, verandert het trillingspatroon niet. Het trillingspatroon van de vervuiling verdwijnt wel als je het water vitaliseert.

Dit betekent dus dat gewoon leidingwater vol zit met schadelijke informatie van vervuilende stoffen. Deze informatie werkt in op ons lichaam als we het water drinken. Als we gezond drinkwater willen, is chemische zuivering niet genoeg.

Vitaal water is gezond

Gevitaliseerd water, water met een hoge energetische waarde en vrij van schadelijke trillingen, blijkt een gezonde werking te hebben. Het heeft een zuiverende en harmoniserende werking op het lichaam. U kunt een aantal resultaten van onze onderzoeken hier bekijken: onderzoek 1 | onderzoek 2

Water is een bijzondere stof

Alle materie op aarde trilt. De moleculen en atomen bewegen en zorgen voor die trilling. Door die trillingen voelen bepaalde stoffen hard of zacht aan, koud of warm, smaken ze lekker of ruiken ze goed. Ons lichaam pakt alle trillingen op. Doordat ze onzichtbaar zijn, zijn we ons er zelden van bewust.

Ook water heeft een trilling. Water is misschien wel de meest bijzondere stof op aarde. Het heeft eigenschappen die nog bij geen enkele andere stof zijn gevonden. Zo is water de enige stof die lichter wordt als het bevriest waardoor ijs blijft drijven op water. Water is in staat om trillingen te onthouden! En vitalisatie maakt daar gebruik van. Onder de microscoop blijkt water in zijn structuur sterk te reageren op de trilling van andere stoffen, ook de trilling die elektronische straling afgeeft. Door vitalisatie worden verkeerde trillingen weggehaald.

Het `geheugen` van water

De bipolaire verbindingen tussen watermoleculen zorgen voor een bepaalde “kristalstructuur” in het water. Dit geeft water zijn bijzondere specifieke eigenschappen zoals bijvoorbeeld het vermogen om homeopathische informatie vast te houden. Ook ionen wijzigen de kristalstructuur. De gewijzigde kristalstructuur is redelijk stabiel en wordt onthouden, ook wanneer de werkzame stof uit het water gehaald wordt (bijvoorbeeld het verwijderen van ionen Na+ of SO2-). Dit is de zogenaamde homeopathische informatie die in het water achterblijft. Deze informatie kan zowel gunstig als ongunstige zijn voor een organisme. In normaal kraanwater is veel negatieve informatie aanwezig. De verontreinigingen zijn er weliswaar in de waterzuivering uitgehaald, maar de informatie van deze stoffen is nog gewoon aanwezig in het water. Deze wordt er niet uitgehaald door de drinkwaterzuiveringsinstallaties, wel door het vitaliseren van water. Organismen reageren niet alleen op de daadwerkelijk aanwezige stoffen, maar zeker ook op deze informatie. Dus net als het lichaam reageert op homeopathische geneesmiddelen zo reageert het ook op andere informatie in kraanwater. Water vitaliseren zorgt voor een reset van deze kristalstructuur en geeft gunstige informatie mee waardoor water helend gaat werken.

Je bent wat je eet en drinkt

Doordat het lichaam voor een grootste deel uit water bestaat(+/- 75%),  is het extreem gevoelig voor drinkwater, sappen en vochtrijk voedsel.

De structuur van water

Het drinkwater dat we in Nederland hebben, is aanzienlijk beter dan in veel andere delen van de wereld. Toch kan het nog sterk verbeterd worden. Uit foto’s blijkt dat de mineralen in ons drinkwater veelal geklonterd zijn en in hoekige vormen georganiseerd zijn. Dat komt doordat ons water onderweg belast wordt met elektrosmog en de resten van gifstoffen die niet gefilterd konden worden. Bovendien bevat het nog trillingen van stoffen die wel gefilterd zijn. Filteren alleen is daarom niet voldoende en maakt het water niet vitaal. Het vitaliseren van water biedt daarom een nieuwe dimensie aan de kwaliteit van water.

Wat doet een vitaliser?

Vitalisers reorganiseren het water dat erlangs stroomt. Het maakt water vrij van schadelijke trillingen zodat het weer smaakt en zacht is als bronwater. Daardoor vermindert de vitaliser de kwalijke gevolgen van elektromagnetische straling afkomstig van zendmasten, elektrische apparaten, mobiele telefoons, magnetrons en computers. Water uit de waterleiding neemt die negatieve stralingen op. Aqua Purica maakt gebruik van eigen hoogwaardige vitalisers. In het  laboratorium worden de intermoleculaire ruimtes van de vitaliser op de juiste trilling gebracht. Het water die zal informatie en trilling overnemen. De vitalisers slijten niet tot nauwelijks en hebben geen onderhoud nodig. De kosten van het vitaliseren van water zijn daarom in de loop van de jaren per liter water te verwaarlozen.