Geneesmiddelen in het drinkwater

Dit zorgwekkende bericht over geneesmiddelen en medicijnresten meldt het artikel van Utrecht Nieuws op 7 oktober 2016.

“BILTHOVEN – Uit een rapport van het RIVM, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, blijkt dat er aanleiding is tot zorg over de effecten van geneesmiddelen en medicijnresten op de waterkwaliteit. Dit meldt het RIVM vrijdag.

geneesmiddelen-medicijnresten-nederlands-drinkwater-bevat-meer-geneesmiddelen-dan-nodig-medicijnresten-medicijnen-pesticiden-herbiciden-drinkwater-vervuilingenIn Nederland wordt naar schatting per jaar minstens 140 ton geneesmiddelresten via de rioolwaterzuivering op het oppervlaktewater geloosd. De hoeveelheid geneesmiddelen en medicijnresten is beduidend groter dan de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die in het oppervlaktewater terechtkomt (17 ton), waarvoor veel normoverschrijdingen worden waargenomen. Geneesmiddelen zijn, net als gewasbeschermingsmiddelen, biologisch actieve stoffen.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties verwijderen niet alle resten van geneesmiddelen en medicijnresten uit rioolwater. De drinkwaterkwaliteit is momenteel niet in het geding, maar in de toekomst kan de kwaliteit van de drinkwaterbronnen door vergrijzing (meer medicijngebruik) en klimaatverandering (langdurige lage waterstanden) onder druk komen te staan.”

De hoeveelheid geneesmiddelen is beduidend groter, waarvoor veel normoverschrijdingen worden waargenomen.

Zoals als in onze onze andere artikelen(pesticiden in drinkwater | spermakwaliteit achteruit door pesticiden) ook aangegeven wordt de situatie steeds erger. Er is momenteel geen enkel concreet plan om de vervuiling te stoppen of de zuivering sterk te verbeteren. Hierdoor is het aannemelijk dat in de toekomst de waterkwaliteit nog verder achteruit zal gaan.

Het artikel publiceerde ook een stuk over de effecten van deze stoffen op biologisch organismes, een effect wat vaak wordt onderschat. Zo zijn herbiciden en pesticiden neurologische gifstoffen die de zenuwbanen van zowel mens als dier onherstelbaar beschadigen. Ook de geneesmiddelen en medicijnresten in het drinkwater hebben ernstige effecten op het biologische systeem.

“Schade van pesticiden bij waterorganismen

In Nederland wordt de veilige concentratie in oppervlaktewater voor een aantal geneesmiddelen overschreden. Er zijn ongeveer 2.000 werkzame stoffen in geneesmiddelen. Er word slechts getest op 80 stoffen. Van de 80 stoffen die in 2014 door waterbeheerders zijn gemonitord, zijn er 5 in hogere concentraties aangetroffen dan de concentratiegrens die veilig is voor waterorganismen. Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat geneegeneesmiddelen-medicijnresten-medicijnen-in-drinkwater-water-filter-water-filteren-drinkwater-zuiver-zuiveren-waterfilter-kopen-vis-vervorm-door-vervuilingsmiddelen effecten hebben op waterorganismen. Zo kunnen pijnstillers weefselschade veroorzaken bij vissen, kunnen anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen en kan het gedrag van kleine waterkreeften en vissen veranderen door antipsychotica. Dit betreft diclofenac (pijnstiller), azythromycine, clarithromycine en sulfamethoxazol (antibiotica) en carbamazepine (een anti-epilepticum). Restanten van geneesmiddelen voor mensen en voor dieren zijn ook in het grondwater gemeten.”

De effecten van geneesmiddelen op waterorganismen:
weefselschade, geslachtsverandering en gedragsverandering

Geneesmiddelen hebben een effect op het biologisch functioneren

geneesmiddelen-medicijnresten-herbiciden-pesticiden-hersenen-beschadiging-neuro-toxin-water-vervuilingDe effecten van deze stoffen hebben wel degelijk een impact op biologische systemen. Zeker kinderen, waarbij het lichaam nog steeds in ontwikkeling is, zijn extra gevoelig voor de invloeden van dit soort stoffen. Hoewel er gesproken word over lage concentraties, betreft het kraanwater. Een gemiddelde Nederlander gebruikte per jaar 45.000 liter water. Al het water wat gebruikt wordt in de badkamer, via douche of in bad of het tandenpoetsen, zorgt ook voor een extra blootstelling aan deze stoffen. De huid is namelijk het grootste orgaan van het menselijk lichaam en neemt ook stoffen op.  Volgens experts, neemt het lichaam net zoveel stoffen op tijdens een douche van 20 minuten, als bij het drinken van 2 liter niet-gezuiverd water.

Oplossingen:

De noodzaak voor een effectieve oplossing blijft momenteel nog uit, omdat het niet duidelijk is welke partij voor de kosten gaat opdraaien. Is het wel mogelijk om te zorgen dat geneesmiddelen en medicijnresten niet langer in het drinkwater circuit terechtkomen? Gaat de vervuiler stoppen met vervuilen? Gaat de vervuiler betalen? Of gaat de overheid, en dus de burger, betalen? Deze discussie word al jaren gevoerd, zoals ook in deze zaak in Maastricht.  Hierdoor is het verstandig om zelfstandig naar oplossingen te kijken.

Meer informatie over een waterfilter? klik hier

facebook-doubt