Drinkwater uit Maas winnen steeds problematischer

Water drinken uit het afvoerputje Zo kopt de Limburger op 6 januari 2016: De Maas levert ons drinkwater, maar is ook het afvoerputje voor allerlei chemicaliën. Herhaling van de ‘pyrazoolkwestie’ van afgelopen zomer en najaar is door de klimaatverandering slechts een kwestie van tijd. Al een lange tijd is er in Nederland een ruzie over wie het water moet zuiveren. Waterbedrijven willen graag dat de vervuilers, zoals industrie en fabrieken, hun water zuiveren voordat zij het lozen in rivieren en grondwater. De industrie houd dit vanwege de duidelijke kostenstijging voor hun kant en de wettelijke mogelijkheden graag af, en ziet de waterbedrijven liever opdraaien voor een betere zuivering. De gevolgen: …